Strandbryn

Gårdagens ord från kulturkollo gav mig huvudbry. Strandbryn, ögonbryn, brynstål – för att titta närmare på ords ursprungliga historia letar jag i projekt Runebergs digitala utgåva av Svensk etymologisk ordbok. Ordet bryn härleds till kant och bergskam och är förmodligen släkt med orden bro och brygga. Att bryna något innebär alltså att man förser något med en kant.

bryn

En kant, ett bryn en avskiljare, en gräns. Ofta är brynen knivskarpa och i total avsaknad av broar.

Gryning är som skymning den skiljer dag från natt.

Döden är som stranden – den skiljer land från hav.

Kan du ana det finns en gräns?

Jag ser det vänder.

Kan du känna hur jorden vänds?

En dag i sänder

Text tolkad till svenska av Bengt Franzén efter en sång från Hehe- stammen i Tanzania.

Annonser