Hopp

En sak som jag tror att jag hoppas på är en bättre internetuppkoppling i vårt sommarparadis. Den lilla detaljen är en rätt avgörande faktor för att hålla en blogg levande. Dock har jag många sparade Kulturkollo-ord att skriva om nu när vardagen lunkar in i tillvaron.

Sveriges skolbarn inleder nu sin sista vecka som sommarlovslediga latmaskar med cykelolycksskrubbade knän och snedvriden dygnsrytm. Bokhandeln har skyltat om med doftande suddigummin och elevkalendrar i alla tänkbara färgsättningar och storlekar. Förväntan.

Alldeles för många av dessa unga som börjar lokalisera sin skolväska någonstans längst in i garderoben, hittar också sin oro. Den som har fått ligga där och vila i flera veckor – rädslan för att inte räcka till, för att inte bli sedd, för att kallas ful, konstig, tjock, felklädd, långsam. tråkig.

Mitt hopp är att alla barn och unga får ett läsår utan oro. Ta en stund och titta på Lennart Bångs kortfilm ”Stå upp för de tysta”,

Kommentera gärna. Vi kan gärna diskutera i kommentarsfältet!

Annonser

Upptäckarlust

Kulturkollo fick mig att plocka fram luppen.

År 2007 firade hela Sverige Carl von Linné och i och med det blev jag förälskad i en man som levde sitt liv på 1700-talet. Tragiskt men också tur för den man som jag lever med. Det berättas om den unge Carl att han ägnade all sin tid åt att titta på blommorna som växte i familjens trädgård. Att familjens äldste son skulle följa sin far och farfar i fotspåren var nog egentligen en självklarhet men teologiska studier hade han varken intresse eller fallenhet för. Jag tror att Carl Linné hade fullt upp med att titta på grässtrån och att fundera på samband. En av våra mest akademiskt omtalade svenskar var förmodligen en studiebesvikelse, då när det begav sig.

Som lärare var han inspirerande och flera hundra studenter kunde följa med när professor Linneaus gjorde naturvandringar i Uppsala med omnejder. Hans stora tillgång som föreläsare var förmågan att inspirera människor att upptäcka de vardagliga ting som fanns omkring dem, bladen, blommorna, människorna och djuren. Tydligen färgades föreläsningarna med teatralisk inlevelse och en stor portion humor.

Omina mirari etiam tritissima – förundra er över allt, även det mest alldagliga. I samband med 300- års jubileet skrev jag en barnkörsång med text hämtad från Carl von Linnés valspråk. Att finna förundran och upptäckarlust i det lilla, i det enkla, i det mest alldagliga är en devis som efter det har kommit att bli en ledstjärna i min lärarroll.
upptäckarlust

Någonstans på hundralappen kan du finna Linnés valspråk. Du måste titta riktigt noga för att upptäcka det, riktigt noga och med lupp.

Morgonstund har kreativitet i mund

Det är inte så att lille T älskar att skriva. Det har faktiskt aldrig varit så att han gillat det här med pennor som skall lyda tanken. Kanske är det så att vänsterhandens dominans stjälpte honom innan han ens hade börjat. ”Det kommer nog”, sa den milda BVC-sköterskan som försökte klämma ut en huvudfoting ur en mycket ovillig gosse. Men det har aldrig lossnat, inte på riktigt. Berättelserna finns, och dikterna, och sångerna – men i farten, på väg någon annanstans.

Nu har vi sommarlov och med sommarlovet kommer sommarlovsutmaningar för både stora och små. Lille T och jag skall skriva våra gemensamma fem minuters flödesskrivande. Det är min uppvärmning och hans utmaning. Dock vill han alltid dra ett kort till ur författarkortleken så kanske håller det på att lossna (för både stora och små?).

Författarkortleken